Informatie

Toonkunst Vrouwenkoor Capricciosa

Vrouwenkoor Capricciosa werd in 1994 opgericht en neemt sindsdien in het Amersfoortse culturele leven een originele plek in. In het repertoire is zowel geestelijke als wereldlijke muziek vertegenwoordigd. De titel ‘Toonkunst’, die Capricciosa in 1999 werd toegekend, sluit aan bij de muzikale uitdagingen die het koor zichzelf stelt. Capricciosa houdt van verrassende en (relatief) onbekende muziek. Het koor heeft momenteel 12 vaste leden en enkele projectleden. Meestal wordt er vierstemmig gezongen. Het streven is om 2 keer per jaar een concert te geven.

Koordirectie

Op dit moment is er een sollicitatieprocedure gaande. Zodra bekend is wie onze nieuwe dirigent wordt, plaatsen we hier informatie.

Overige informatie

Capricciosa repeteert op woensdagavond van 19:45 uur tot 22.00 uur in de Vrije School aan de Roméostraat 74 in Amersfoort.
Wilt u informatie over het privacybeleid van het koor? Lees dan hier verder.